top of page

Forrás: Magyar Hang

2A Magyar Hang.jpg

Tisztességes piacgazdaságot,
erős munkavállalói érdekvédelmet!

8. Építsünk versenyképes, tudásalapú gazdaságot!

Magyarország számára a jövőt a válságoknak ellenálló, tudásalapú gazdaság fejlesztése jelenti, amely támaszkodik a hazai kis és közepes vállalkozásokra. A vidékfejlesztési célok az egészséges élelmiszerek mezőgazdasági termelésre ösztönözzenek. A hazai és uniós fejlesztési források a hozzáadott értéket növelő gazdaság kialakítását mozdítsák elő, a tisztességes és átlátható verseny szabályai szerint.

9. Rendszeres társadalmi érdekegyeztetést!

A kormány nem tárgyal érdemben a munkavállalók képviseleteivel, eközben folyamatosan szigorítja a munka törvénykönyvét a munkavállalók kárára. Szülessen új Munkatörvény! A munkavállalói jogokat és a sztrájkjogot a munkaadók és a munkavállalók szervezeteinek bevonásával kell megfogalmazni. A szakszervezetek érdemi jogosítványait és pénzügyi függetlenségét törvény garantálja!

10. Az elmaradott régiók fejlesztése legyen össztársadalmi ügy!

A Nyugathoz való közeledés helyett folytatódott egész térségek leszakadása, kiürülése. Az elmaradott területek felzárkóztatására érkező uniós források nagy részét a kormány klientúrájának anyagi érdekei szerint költötték el. A források újszerű és igazságosabb elosztására, a sorvadó vidékek és falvak rehabilitálására alakuljon Regionális Fejlesztési Tanács a kormány és az önkormányzati szövetségek részvételével!

11. Magyarország csatlakozzék az Európai Ügyészséghez!

A magyarországi közbeszerzéseknél az európai uniós irányelvekre hivatkozó jogszabályok nem érvényesülnek, a gyakorlat a Fidesz-klientúra meggazdagodását szolgálja. A polgárok érdeke az, hogy a korrupció semmilyen formája ne maradjon büntetlen, akkor sem, ha az érintettek a politikai osztály tagjai vagy hozzájuk kötődő vállalkozók. Magyarország csatlakozzék az Európai Ügyészséghez!

12. Tegyük zölddé Magyarországot!

Az éghajlatváltozás hatását és mértékét a Fidesz-kormány alábecsüli. Magyarország is csatlakozzék a klímavédelemmel kapcsolatos nemzetközi megállapodásokhoz, amelyek az egész emberiség jövőjét szolgálják! A kormány támogassa környezetvédő technológiák bevezetését és olyan helyi termelési és fogyasztási láncok kiépítését, amelyek a környezetterhelést és a globális függőséget is csökkentik!

bottom of page