top of page

A „VÁLASSZUNK! 2018” MOZGALOM
SZERVEZETI SZABÁLYZATA

1) A „Válasszunk! 2018” csoport (V18) 2017. december 20-án alakult meg. A 11 alapító 2018. január 3-án együttesen lépett a nyilvánosság elé, ismertette a csoport célkitűzéseit tartalmazó felhívást és a Magyarország újjászületésével kapcsolatos legfontosabb teendőket felsoroló nyolcpontos programot. 
 

2) A V18 csoport mozgalmat indít, amelynek célja, hogy támogató és együttműködő személyek és szervezetek csatlakozásával országos hálózattá szélesedjék és elérje, hogy a 2018. április 8-i országgyűlési választásokon minél több ember éljen választójogával és járuljon hozzá a változáshoz. A mozgalom feladata a V18 felhívásának terjesztése és a „Magyarország újjászületésének célkitűzéseit” tartalmazó nyolcpontos program népszerűsítése a választópolgárok körében. 
 

3) A V18 mozgalmat az alapítókhoz csatlakozó együttműködő és támogató személyek vagy szervezetek, továbbá aktivisták alkotják. 
 

Együttműködő partner (személy vagy szervezet) az lehet, aki egyetért a V18 felhívásában és nyolcpontos programjában foglalt célokkal és elvekkel, kész a mozgalom dokumentumait és eseményeit népszerűsítő információk, valamint a V18 arculati anyagainak (jelvény, matrica, stb.) terjesztésére és erről együttműködési megállapodást köt a V18 csoporttal. 
 

A V18 mozgalom támogatója az lehet, aki kijelenti, hogy egyetért a V18 felhívásában és nyolcpontos programjában foglalt célokkal és elvekkel és kész a mozgalom dokumentumait és eseményeit népszerűsítő információk, valamint a V18 arculati anyagainak (jelvény, matrica, stb.) terjesztésére. 
 

A V18 fogadja különféle teendők végrehajtására vállalkozó önkéntes aktivisták jelentkezését. Az aktivisták számára az alapítók és a V18 mozgalom koordinátora javasolnak konkrét feladatokat.
 

Az alapítók, együttműködő partnerek és támogatók névsorát a mozgalom weboldalán nyilvánosságra kell hozni.
 

4) A V18 mozgalom bővülő feladatainak ellátására és minél szélesebb körű képviseletére az alapítók létrehozzák, és szükség szerint bővítik a V18 mozgalom Tanácsát. E célból, a kezdeményezés eredeti egyensúlyának megőrzését is fontosnak tartva, az alapítók egyenlő számú jelöltre tesznek javaslatot és a személyek felkéréséről konszenzussal döntenek.
 

5)  Az alapítók maguk közül elnököt választanak és az operatív feladatok szervezésével koordinátort bíznak meg. Az elnök összehívja és vezeti a V18 csoport, valamint a mozgalom tanácsa üléseit, szervezi a V18 alapítóinak és tagjainak média szereplését és a V18 tagjai részvételével rendezett társadalmi közvitákat, szervezi a „Magyarország újjászületésének célkitűzései” alapján az ágazati nemzeti alapértékek kidolgozását és önállóan képviseli a csoportot.
 

A V18 csoport koordinátora szervezi az alapítók által elindított Válasszunk! 2018 mozgalom országos hálózattá fejlesztését, kapcsolatot tart az együttműködő partnerekkel, szervezi a V18 mozgalom személyek és szervezetek általi támogatását, szervezi a csoport internetes megjelenését és társadalmi kapcsolattartását, szervezi a V18 arculati anyagainak (szórólapok, jelvények, matricák) terjesztését, valamint a V18 alapítóinak média és társadalmi szereplését. 

 

Elfogadta a V18 alapítóinak 2018. január 9-i ülése.
 

bottom of page