top of page

Legyen a városoknak és falvaknak ellenzéki polgármesterük és önkormányzatuk!

A V21 felhívása

A 2019. május 26-i Európai parlamenti választás jóval több meglepetést okozott a hazai politikai életben, mint az egy évvel korábbi országgyűlési választások. A választói részvétel lényegesen meghaladta a korábbi arányokat és a várakozásokat, a mandátumok pártok közötti megoszlása pedig minden előzetes prognózistól eltért. A Fidesz 13 helye az EP-ben nagyon sok, de kevesebb, mint amire számított. A kormányoldal és az ellenzék osztozása a szavazati arányokon összességében alig változott, ám az ellenzéki oldalon lényeges változások következtek be. Megerősödött az ellenzéki pártok közül a balközép Demokratikus Koalíció és a liberális Momentum. Ez a két párt új esélyekkel vághat neki az európai politizálásnak és az őszi önkormányzati választási küzdelemnek. A Jobbik összezsugorodásával pedig töredezni látszik a NER-t működtető Orbáni politikai konstrukció: a centrális erőtér.

 

A V21 csoport által készített Csend és kiáltás című vitairat mai közpolitikai állapotainkról kíván képet adni. Három évtizeddel a rendszerváltozás után megállapítottuk: nem ide indultunk, egészen másfajta világba készültünk. Magyarország ismét visszahanyatlott a nyugati felzárkózás meredek útján. Mind többen tapasztaljuk, hogy a nagy rendszerek – az oktatás, az egészségügy, az önkormányzatok stb. – leromlanak, sőt olykor már nem is működnek, külföldön pedig a legfontosabb partnerek szemében hiteltelenné válik a kormány és időnként mi magyar polgárok is. Miért hat az emberekre a valóságtól elrugaszkodott migránsozás? Miért ismétlik kritika nélkül Brüsszel, a Nyugat szidalmazását és követik vakon a „vezért” kockázatos keleti kalandokba?

A válasz a magyarországi polgári fejlődés viszonyainak kialakulatlanságában, valamint a magyar néplélek múltbeli sebeiben keresendő. Ha ezeket nem tárjuk fel és kezeljük megfelelően, akkor a ma kérdéseire sem tudunk jó politikai válaszokat adni. A Kádár korszakot követő rendszerváltozás első két évtizede sem eredményezte a polgárság kiszélesedését és megerősödését hazánkban. A piacgazdaság lassú fejlődése, az igazságtalan elosztási viszonyok a rendszerváltozást követően az ország társadalmának gyors és nagy mértékű kettészakadásához vezetett. Fájó örökségünk a nemzeti szuverenitás évszázados hiánya is. Míg más népek megtanultak a saját ügyeikről önállóan és felelősen dönteni, a magyarság kényszerűen arra gyűjtötte az erejét, hogy ellenálljon az aktuális idegen uralomnak, vagy próbálja meg ravaszul kijátszani.

Az „orbánizmus” a polgári fejlődés társadalmi előmozdítása helyett, annak elmaradását kihasználva elvtelen gazdasági és politikai alkuk sorozatával az uniós fejlesztési források megcsapolására szerveződött, miközben a versenyképes hazai tőkés osztályt teremtő politikai erőnek és az európai függetlenségi harc vezetőjének hazudja magát. A meghaladása törvényes eszközökkel egyre kilátástalanabbnak tűnik, hacsak a körülmények kedvező konstellációja nem segíti a helyét és szerepét kereső hazai ellenzéket. Egyik fő következtetésünk az, hogy a Magyarország többségének anyagi boldogulása, a javak és jövedelmek igazságosabb elosztása, a társadalmi béke és a hazugságoktól megtisztuló köz- és magánélet csak akkor válhat napi valósággá, ha a hatalmat is európai, demokratikus módon gyakorolják. Az ország állapotának minél szélesebb körű értékelése és a teendők közös kialakítása is hozzájárulhat ahhoz, hogy az őszi önkormányzati választásokon a demokrácia irányába mozduljon a magyar társadalom és megkezdődjék a politikai berendezkedés polgári átalakítása. Az ellenzéki pártok együttműködési készsége a polgármester-jelöltek és önkormányzati képviselőjelöltek kiválasztásban lehetőséget biztosítanak arra, hogy a nemzeti együttműködés rendszerével szembeni választói akarat nagyon sok városban és településen ellenzéki győzelemhez vezessen.

A 2019-évi önkormányzati választásokon honfitársaink a lakóhelyüket irányító alkalmas vezetők kiválasztásával egyidejűleg megüzenhetik a hatalomnak, hogy többen vannak, akik a demokratikus, európai polgári értékek szerint akarnak boldogulni hazánkban és saját településeiken.

Legyen a városoknak és falvaknak ellenzéki polgármesterük és önkormányzatuk!

2019. július 1.

                                              Balázs Péter                                         Bod Péter Ákos                               

                                                                            a V21 társelnökei

bottom of page