top of page

Magyarország Országgyűlésének Tisztelt Képviselői!

A sokunkban egyre növekvő aggodalom késztet bennünket, korábbi kormányok tagjait, korábbi országgyűlési képviselőket, a tudományos és művészeti élet szereplőit arra, hogy Önökhöz, mint Magyarország jövőjéért súlyos felelősséggel tartozó honfitársainkhoz forduljunk nyílt levelünkkel.

Nyomatékosan kérjük, hogy az Országgyűlés haladéktalanul ratifikálja védelmi szövetségünk, a NATO kibővítését Svédországgal és Finnországgal. Késlekedésnek nincs helye és indoka, a két belépő ország erősíti a védelmi szövetséget, amelynek tagja vagyunk és fokozza annak európai jellegét.

A hidegháború egyes drámai szakaszai óta Európa nem volt akkora veszélyben, mint most. Minden politikai konfliktus okai szerteágazóak, de a háborúnak az a felelőse, aki elkezdi. Az orosz-ukrán háború egyetlen felelőse Putyin elnök és az orosz birodalmi terjeszkedés, célja a volt Szovjetunió és az egykori szovjet blokk legalább részbeni helyreállítása.

A készülő Határozat alapján is hassanak oda, hogy a kormány adjon ki világos állásfoglalást, amelyben megnevezi az orosz agresszort és kinyilvánítja szolidaritását a megtámadott ukrán néppel; csatlakozzon a szövetségeseinkhez, akik a tartós és igazságos béke érdekében azt követelik Oroszországtól, hogy vonuljon vissza az ukrán határok mögé. Elvárjuk, hogy a kormány irányítása alatt álló médiumok felhagynak az orosz propaganda kritikátlan terjesztésével.

A Nyugat – aminek Magyarország is integráns része – a fenntartható béke és biztonság érdekében fegyverekkel is támogatja az állami létét és függetlenségét védő Ukrajnát. Egy azonnali tűzszünet orosz ellenőrzés alatt hagyná Ukrajna területének egy ötödét és súlyosan sértené az ország területi épségét, amit 1994-ben az Orosz Föderáció is garantált. A jelenlegi frontvonalon kialakult helyzet elfogadása a nemzetközi jog, konkrétan az ENSZ Alapokmánya 2. cikkének következmények nélküli fölrúgása lenne, világméretekben bátorítva az erősebb hatalmak agresszióját.

A nemzetközi közösség által elfogadható, valóban igazságos béke lesz csak tartós. A jelenlegi orosz-ukrán front rögzülése és nemzetközi határrá válása nem garantálná a békét, éppen ellenkezőleg, más térségekben, például a Távol-Keleten, könnyen vezetne olyan háborúhoz, amelyben az Egyesült Államok és Kína szembe kerülne egymással. Egy újabb hidegháború háttérbe szorítaná az emberiséget fenyegető sok más veszélyt a klímaváltozástól a környezetpusztításon át a politikai és vallási fundamentalizmusig, a terrorizmusig.

Ebben a feszült helyzetben a magyar külpolitika is mérlegre kerül. Hazánk békéjét, fejlődését és jólétét kizárólag szövetségi rendszerünk egysége és szilárdsága biztosíthatja. A jelenlegi külpolitika azonban elszigeteli hazánkat, szembe fordítja szövetségeseinkkel, eltávolítja barátainkat, gyengíti biztonsági és gazdasági érdekeinket, mindez árt Magyarország jövőjének.

Külpolitikánkban azonnali fordulatra van szükség. Alapvető érdekünk, hogy helyreálljon a baráti, szövetségesi és bizalmi viszony a NATO és az Európai Unió tagállamaival, kiemelten az Egyesült Államokkal. Be kell szüntetni a velük szemben ellenséges propagandát, és törekedni kell a fennálló konfliktusok, nézetkülönbségek mielőbbi közös rendezésére. Ez alapvető nemzeti érdek.

Nem szabad hazánkat kiszolgáltatni keleti autokratikus hatalmak befolyásának. Az orosz technológiára és fűtőanyagra épülő új atomreaktor, az energiaigényes akkumulátorgyártáshoz szükséges gázerőművek csak növelnék függőségünket, márpedig éppen ennek a csökkentése nemzetbiztonsági érdekünk. A Kínával, a demokratikus világ elsőszámú riválisával növelni kívánt együttműködés gazdaságilag kétséges előnyökkel jár, politikailag pedig inkább káros.

Tisztelt Képviselők! Amikor teljes felelősségükkel szavazni fognak a NATO bővítéséről, kérjük, hogy vegyék figyelembe a kérdés tágabb összefüggéseit is!

Budapest, 2023. március 20-án

 

A V21 csoport társelnökei és tagjai

Balázs Péter közgazdász, egyetemi tanár, EU-biztos (2004), külügyminiszter (2009–2010)

Bod Péter Ákos közgazdász, egyetemi tanár, ipari és kereskedelmi miniszter (1990–1991), a Magyar Nemzeti Bank elnöke (1991–1994)

Andor László közgazdász, egyetemi docens, EU-biztos (2010–2014)

Bárándy Péter ügyvéd, igazságügyi miniszter (2002–2004)

Bozóki András politológus, egyetemi tanár, kulturális miniszter (2005–2006)

Érsek Ákos közlekedési közgazdász, jogász, MÁV kormányzati kapcsolatok igazgató (2005–2006)

Göncz Kinga orvos, pszichiáter, ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter (2004–2006), külügyminiszter (2006–2009)

Hegyesiné Orsós Éva tanár, népművelő, a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal elnöke (1995–1998), szociális és családügyi helyettes államtitkár (2002–2003)

Herczog László közgazdász, szociális és munkaügyi miniszter (2009–2010)

Holoda Attila olajmérnök, közgazdász, energiaügyi helyettes államtitkár (2012)

Jeszenszky Géza történész, egyetemi tanár, külügyminiszter (1990–1994)

Kajdi József jogász, államtitkár, a Miniszterelnöki Hivatal vezetője (1990–1994)

Nagy Zoltán közgazdász, pénzügyminisztériumi államtitkár (1992–1994), a Gazdasági Versenyhivatal elnöke (1998–2010)

Pusztai Erzsébet orvos, népjóléti államtitkár (1992–1994), egészségügyi államtitkár (1998–2000)

Raskó György agrárközgazdász, mezőgazdasági államtitkár (1991–1994)

Székely Tamás orvos, egészségügyi miniszter (2008–2010)

 

továbbá

Bojár Gábor vállalkozó, üzletember

Csaba László közgazdász, egyetemi tanár

Gulyás Balázs publicista, a Gulyáságyú Média alapítója

Győrffy Dóra közgazdász, egyetemi tanár

Herman János diplomata, külpolitikai kormányszóvivő (1992–1994), a Külügyminisztérium közigazgatási államtitkára (1998–2000), nagykövet a NATO-nál (2000–2005), az Európai Unió nagykövete Norvégiában (2009–2013) és Georgiában (2014–2018)

Kalmár Béla médiainformatikus, a Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (TDDSZ) ügyvivője (1988–1990), a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája ügyvivője és alelnöke (1990–1994), a Közlekedési, Hírközlési- és Vízügyi Minisztérium kabinetfőnöke
(1998–2000), a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság igazgatója (2006–2010)

Király Miklós jogász, egyetemi tanár

Márton András Jászai-díjas színművész, főkonzul (1991–1995), a New York-i Magyar Kulturális Központ igazgatója (2001–2005)

Pálinkás József atomfizikus, egyetemi tanár, az MTA elnöke (2008–2014)

Szakolczai György közgazdász, egyetemi tanár

Szent-Iványi István külpolitikai szakértő, külügyi államtitkár (1994–1997)

Tóth András orvos, diplomata, nagykövet (Kenya, Dánia)

Zachár Zsófia irodalomtörténész, a Hungarian Quarterly szerkesztője, majd főszerkesztője (1990–2012)

Zalatnay István teológus, filozófus, a Határon Túli Magyarok Hivatalának elnökhelyettese (1990–1994)

Csizmár Gábor műszaki tanár, szociológus, foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter (2004–2006)

Forman Balázs közgazdász geográfus, a Regional Studies Association magyarországi nagykövete

Gyurgyák János történész, könyvkiadó

Inotai András közgazdász, az MTA Világgazdasági Kutató Intézetének volt igazgatója

OPEN LETTER

to the Members of the Hungarian Parliament

 

There is an ever-growing concern among many Hungarians over the foreign policy our present government conducts. That prompts us, members of former governments, former parliamentarians, actors in the scientific and artistic life, to address an open letter to you, as our compatriots who bear a heavy responsibility for the future of Hungary.

We urge the Hungarian Parliament to ratify immediately the enlargement of our defense alliance, NATO, with Sweden and Finland. There is no excuse or reason for delay, the two countries would strengthen the defense alliance of which we are a member, and would enhance its European character.

Not since the most dramatic events of the Cold War has Europe been in as much danger as it is now. The causes of all political conflicts are manifold, but the country responsible for war is always the one who starts it. The only person responsible for the Russian-Ukrainian war is President Putin and his idea of Russian imperial expansion, the goal of which is the restoration of the former Soviet Union, at least partially, and of the former Soviet bloc.

On the basis of the upcoming Resolution you are to pass, you should induce the government of Hungary to make a clear statement in which it names the Russian aggressor and declares its solidarity with the Ukrainian people invaded by Russia. Hungary should join our allies in demanding that Russia retreat behind Ukraine’s state borders so that a lasting and just peace could be achieved. We expect the government-controlled Hungarian media to stop uncritically spreading Russian propaganda.

The West – of which Hungary is an integral part – supports Ukraine, which defends its statehood and independence, with weapons for the sake of sustainable peace and security. An immediate ceasefire would leave one-fifth of the territory of Ukraine under Russian control and seriously damage the territorial integrity of the country, which was also guaranteed by the Russian Federation in 1994. Accepting the current situation on the front line would be a violation of international law, specifically Article 2 of the UN Charter, encouraging aggression by stronger powers on a global scale.

Only a truly just peace will be lasting and acceptable to the international community. Turning the current Russian-Ukrainian frontline into an international border would not guarantee lasting peace, on the contrary, in other areas, such as the Far East, it would easily lead to a war in which the United States and China would face each other. Another Cold War would put many other threats to humanity in the background, from climate change and environmental destruction to political and religious fundamentalism and terrorism.

In the present tense situation, Hungarian foreign policy is about to be judged. The peace, development and prosperity of our country can only be ensured by the unity and strength of our alliances system. However, the current foreign policy of the government isolates our country, turns it against our allies, alienates our friends, weakens our security and economic interests, all of which harms Hungary's future. We need an immediate turnaround in our foreign policy. It is in our fundamental interest to restore friendly and trusting relations with the member states of NATO and the European Union, and especially with the United States. Propaganda hostile to them must be stopped, and efforts must be made to settle existing conflicts and differences of opinion together as soon as possible. This is a fundamental national interest.

Our country must not be exposed to the influence of autocratic powers in the East. The new nuclear reactor based on Russian technology and fuel, the gas power plants required for energy-intensive battery production in Hungary would only increase our dependence, when reducing this is precisely in our national security interest. Increasing cooperation with China, the number one rival of the democratic world, has dubious benefits economically and is rather harmful politically.

Members of the Hungarian Parliament!

When you vote on NATO enlargement, we ask you to take into account the broader context of the issue!

Budapest, March 20, 2023

 

Members of the V21 group:

Péter Balázs, economist, EU Commissioner (2004), Minister of Foreign Affairs (2009–2010)

Ákos Péter Bod, economist, Minister of Industry and Trade (1990–1991), Governor of the Hungarian National Bank (1991–1994)

László Andor, economist, EU Commissioner (2010-2014)

Péter Bárándy, lawyer, Minister of Justice (2002–2004)

András Bozóki, political scientist, Minister of Culture (2005–2006)

Ákos Érsek, economist and lawyer, Government Relations Director, Hungarian Railways (2005–2006)

Kinga Göncz, psychiatrist, Minister of Social Affairs (2004–2006), Minister of Foreign Affairs (2006–2009)

Éva Hegyesiné Orsós, educator, President of the Office for National and Ethnic Minorities (1995–1998), Deputy State Secretary for Social and Family Affairs (2002–2003)

László Herczog, economist, Minister of Social Affairs and Labour (2009–2010)

Attila Holoda, oil engineer and economist, Deputy State Secretary for Energy (2012)

Géza Jeszenszky, historian, Minister of Foreign Affairs (1990–1994)

József Kajdi, lawyer, Head of the Prime Minister's Office (1990–1994)

Zoltán Nagy, economist, State Secretary at the Ministry of Finance (1992–1994), President of the Economic Competition Office (1998–2010)

Erzsébet Pusztai, physician, State Secretary for Social Welfare (1992–1994), State for Health (1998–2000)

György Raskó, agricultural economist, State Secretary for Agriculture (1991–1994)

Tamás Székely, physician, Minister of Health (2008–2010)

 

Furthermore:

Gábor Bojár, physicist, entrepreneur

László Csaba, economist, university professor

Gábor Csizmár, sociologist, Minister of Labour (2004-2006)

Balázs Forman, economist geographer, ambassador of the Regional Studies Association

Balázs Gulyás, political writer, founder of Gulyáságyú Media

Dóra Győrffy, economist, university professor

János Gyurgyák, historian, book publisher

János Herman, diplomat, government spokesman (1992–1994), Ambassador to NATO (2000–2005) Ambassador of the European Union to Norway (2009-2013) and Georgia (2014-2018)

András Inotai, economist, former director of the Institute of World Economic Research of the Hungarian Academy of Sciences

Béla Kalmár, media and IT specialist, Chief of Staff at the Ministry of Transport, (1998–2000) director of the National Media and Communications Authority (2006–2010)

Miklós Király, jurist, university professor

András Márton, actor, Consul General at Los Angeles (1991–1995), director of the Hungarian Cultural Center in New York (2001–2005)

József Pálinkás, nuclear physicist, university professor, President of the Hungarian Academy of Sciences (2008–2014)

György Szakolczai, economist, university professor

István Szent-Iványi, foreign policy expert, State Secretary for Foreign Affairs (1994–1997)

András Tóth, physician and diplomat, Ambassador to Kenya (1997-2001), to Denmark (2007-2010)

Zsófia Zachár, literary historian, editor, editor-in-chief of the journal Hungarian Quarterly (1990–2012)

István Zalatnay, theologian and philosopher, Deputy President of the Office for Hungarians Beyond the Border (1990–1994)

bottom of page