top of page
3B Magyar Hang.jpg

Forrás: Magyar Hang

Jogbiztonságot és szólásszabadságot!

13. Új és arányos választási törvényt!

A Fidesz választási rendszere súlyosan torzítja a választói akarat érvényesítését, akadályozza kormányképes többpárti koalíció létrejöttét. Új és arányos választási törvényt kell alkotni! Azt is lehetővé kell tenni, hogy az országon kívül élő minden magyar állampolgár egységes módon szavazhasson a hazai választásokon.

14. Miniszterelnököt legfeljebb két ciklusra lehessen választani!

A Fidesz a parlamenti többség birtokában fokozatosan leépítette a jogállam és a többpárti demokrácia intézményeit, és vezérelvű kormányzást valósított meg. A választhatóság időbeli korlátozása garantálja, hogy a hatalom parlamenti eszközökkel se kerülhessen egyetlen ember kezébe. Az Alkotmány rögzítse, hogy miniszterelnöki funkciót egy személy legfeljebb két cikluson át tölthet be!

15. A köztársasági elnököt közvetlenül válasszuk meg!

A köztársasági elnököt mind több ország választja közvetlenül. Az elnök alkotmányos közfunkciói gyakorlásakor ne az Országgyűlésnek, hanem a választóknak akarjon megfelelni, közvetlen megválasztása garantálhatja a népfelség elvének érvényesítését. A köztársasági elnök a nemzet egységén őrködjön, és az alkotmányos normák szerint döntsön a parlament által alkotott törvények aláírásáról!

16. Az önkormányzatok váljanak a polgári önigazgatás szervezeteivé!

A Fidesz leépíti az önkormányzatokat, a veszélyhelyzet ürügyén hozott intézkedéseivel már az önkormányzatiság pénzügyi alapjait rendíti meg. Az önkormányzatok kapják vissza az államtól az alapfokú oktatást és az egészségügyi alapellátást! A helyi kérdésekben az önkormányzatok legyenek ismét illetékesek, általuk is érvényesüljön a társadalmi ellenőrzés és a polgárok személyes részvétele.

 

17. A közmédia kerüljön társadalmi ellenőrzés alá!

A Fidesz a közmédiát a propaganda eszközévé silányította, az állami hirdetésekkel táplált sajtómonopólium kiadványaival befolyásolja és megtéveszti a közvéleményt. Társadalmi ellenőrzéssel biztosítani kell az állami média kiegyensúlyozott, kormánytól független működését. A sajtómonopóliumok felszámolásával egyidejűleg a média reklámpiacán is valódi versenyfeltételek érvényesüljenek!

bottom of page