top of page
1A Nepszava.jpg
Forrás: Népszava

Egyenlő esélyeket, méltányos megélhetést!

1. A közfinanszírozott egészségügyi ellátás legyen mindenki számára elérhető!

A koronavírus járvány kapkodó intézkedései is rámutattak az egészségügyi irányítás elégtelenségére. A rendszer súlyos pénzhiánnyal küzd, az ellátás az elmúlt tíz évben sokat romlott. Az egészségügyi közkiadások összegét több százmilliárd forint összeggel föl kell emelni és ennek kétharmadát az orvosok és szakdolgozók béremelésére fordítani. A kormányban önálló minisztérium feleljen az egészségügyért!

2. Méltányos megélhetést mindenkinek!

A nyugdíjasok kimaradtak az elmúlt évek gazdasági növekedésének nyertesei közül. Különösen súlyos a nyugdíjminimumból élők helyzete. Reális létminimum számítások alapján fel kell emelni az alacsony nyugdíjakat, elsőként azokat, amelyek még a minimálbér felét sem érik el. A minimálbért is szükséges növelni, a cél az európai minimálbér szint elérése legyen!

 

3. A gyermekszegénység felszámolására szülessen kormányprogram!

A magát „családbarátnak” nevező kormány az adók és támogatások révén főleg a tehetősebb középosztályhoz tartozó családokat és gyermekeket hozza helyzetbe, miközben gyermekek tízezrei vesztik el az esélyeiket, ha szegény családba születnek. Átfogó kormányprogram állítsa meg a gyermekszegénység terjedését, és mérsékelje a különféle – települési, oktatási, munkaerő piaci, etnikai – hátrányokat!

 

4. Igazságosabb adórendszert, csökkenjen az ÁFA!

Az emberek életviszonyait figyelembe vevő, méltányosabb áfa- és jövedelemadó szükséges. A fogyasztási javakat terhelő, kiugróan magas általános forgalmi adót az európai átlaghoz célszerű közelíteni, az élelmiszerek és a lakáscélú ingatlanok ÁFA kulcsát pedig 5%-ra kell csökkenteni. Napirendre kell tűzni a többkulcsos jövedelemadó rendszer bevezetését. Minimális cél legyen a minimálbér adómentessé tétele.

5. Az általános tankötelezettséget vissza kell emelni 18 éves korra!

Az iskolarendszer 18 éves korukig nevelje a 21. század kihívásaira önállóan válaszolni képes magyar fiatalokat! A koronavírus járvány megmutatta a digitális közoktatásban rejlő lehetőségeket, de a hozzáférés problémáit is megvilágította. A szegény családok gyermekeinek támogatást kell nyújtani digitális eszközök beszerzéséhez. A kormányban önálló minisztérium feleljen az oktatásért!

6. Az első egyetemi diploma legyen térítésmentes!

Az egyetemi képzés nem lehet a jómódúak kiváltsága. Az első diploma térítésmentessé tételével minél több tehetséges fiatal előtt nyíljék meg az egyetemi továbbtanulás lehetősége! Egyetemeink úgy lehetnek versenyképesek külföldi intézményekkel, ha itt a legjobb oktatók tanítanak, és a legtehetségesebb magyar fiatalok tanulhatnak tovább.

7. Roma polgártársainkkal együtt gyarapodjunk és boldoguljuk!

A lakóhelyi, iskolai szegregáció nem enyhült, a közoktatás is növeli az esélybeli különbségeket. A roma felzárkóztatásra szánt európai uniós források a kormány klienseit gazdagították. Érdemi intézkedés kell a romák helyzetének javítására, munkavállalói képességeik javítására, valós esélyeik megteremtésére. Roma polgártársaink társadalmi arányaiknak megfelelően vegyenek részt a közéletben!

bottom of page