top of page

Listavezetői vitát kezdeményez a V18 csoport

A demokrácia lényege a vita a politikai élet szereplői között. A hatalom és az ellenzék képviselői semmilyen más rendszerben sem folytatnak szabad vitát egymással. Azt is mondhatjuk, hogy ahol nincsen nyilvános vita a kormányon lévők és a kihívóik között, az nem demokrácia. 

A demokráciákban a kormány nyilvános vitákban védi meg a döntéseit, az ellenzék pedig ezekben a vitákban mutatja be terveit és a kormányzati döntések alternatíváit. Így alakul ki az a kínálat, amely alapján a választók választani tudnak. Az elmúlt évtizedek fejlődése során a miniszterelnöki vita ma már minden demokratikus országban a választási időszak kötelező eseményévé vált, melynek nyilvánosságát a tömegmédia biztosítja.

A listavezetői vita megrendezése a választópolgárok megbecsülését jelenti. Ez az esemény azt fejezi ki, hogy a vitában résztvevők közül senkinek sincs előjoga a hatalomra, bármelyik jelölt megszerezheti vagy elvesztheti a bizalmat. A döntés pedig egyedül a választóké.

 

A V18 csoport azért kezdeményez listavezetői vitát az idei választások előtt, mert a magyar választók is megérdemlik, hogy nyilvános vitában versenyezzenek a bizalmukért.

 

Hiszünk abban, hogy a vita megrendezésére irányuló kölcsönös szándék esetén a technikai részletekről sikerül megegyezni – éppen úgy, ahogy a demokratikus országokban a versengő pártok eltérő szempontjai végül sehol nem akadályozzák meg a rendezvény lebonyolítását.

Ezért a V18 csoport felkérte vezetőjét Balázs Pétert, hogy tekintélyével és hitelességével segítse a vita létrejöttét. Az egykori diplomata, uniós biztos és külügyminiszter a következő napokban tárgyalást kezdeményez valamennyi párttal a jelölti vitáról. Az egyeztetések eredményeiről folyamatosan tájékoztatni fogjuk a nyilvánosságot.

bottom of page