top of page

A Magyarországon és a vele szomszédos jelenlegi hét államban élő magyar nemzet tagjai 1990-ben az új rendszertől nemcsak demokratikus belpolitikát és jobb életszínvonalat, hanem a nemzeti kisebbségekkel szembeni türelmetlen, ellenséges magatartás megszűnését is várták. E célokban akkor itthon egyetértés volt a különböző világnézetű és politikai felfogású csoportok és egyének között. Mindebből azonban kevés valósult meg, és ebbe nem törődhetünk bele.

 

A V21 csoport nevében fordulunk Önhöz, ez a csoport korábbi magyar kormányok tagjainak önkéntes szövetsége, amelyben az 1990 és 2012 közötti valamennyi kabinet képviselve van. A legkülönbözőbb pártállású kormányviselt emberek keresték egymással az együttműködést annak érdekében, hogy példaadással, elemzésekkel, javaslatokkal és aktív közszerepléssel hozzájáruljunk a nemzetet mind mélyebben megosztó politikai konfliktusok oldásához. Többen kötődünk a rendszerváltozás időszakához és eseményeihez, ezért erős törekvésünk, hogy térjünk vissza a konszenzussal övezett eredeti célokhoz és közösen korrigáljuk a különféle úttévesztéseket, amelyek mind veszélyesebb irányba sodorják az országot.

 

A csoport a 2018. évi országgyűlési választások előtt alakult meg (akkor még V18 néven), majd azután is folytatta tevékenységét. Úgy éreztük, meg kellett szólalnunk, amikor az Európai Néppárt 2019 márciusában a Fideszt felfüggesztette. A „Csend és kiáltás” című elemzésünkben  azokat a főbb kérdéseket vizsgáltuk meg, amelyek a Magyarországgal kapcsolatos nyugati kifogásokat kiváltották. Ezek a jelenségek sokunkat már régebb óta aggasztanak, ám a hazai állami médiában nem jelennek meg hitelesen. Ezért döntöttünk úgy, hogy az anyagot Magyarországon széles körű vitára bocsátjuk.

 

A határon túli nemzettársaink helyzetével – igen röviden – az 5. külpolitikai fejezet foglalkozik. Tudjuk, hogy a téma valódi súlyához és terjedelméhez képest ez nagyon kevés, de más fontos nemzetpolitikai kérdésekre (pl. szegénység, nyugdíjak és idősügy, oktatás, innováció, biztonságpolitika stb.) is kevés hely jutott, vagy egyáltalán nem szerepelnek az anyagban. Habár kormányokban szolgáltunk, óvakodtunk attól, hogy kormányprogram szerű anyagot készítsünk, ehelyett a legégetőbb problémákra igyekeztünk koncentrálni. Ezzel a jövőnkkel kapcsolatos közös gondolkodást is szeretnénk megalapozni és buzdítani.

 

A határon túli magyar kisebbségek ügyében szándékosan nem szervezeteket, hanem egyes személyeket szólítunk meg, akikről úgy véljük, hogy felelősséget éreznek a nemzet egészének sorsa iránt. Célunk a munkánkról való tájékoztatás, amely figyelemmel kísérhető, kommentálható és bírálható is a honlapunkon keresztül (v21.hu).

 

Szívesen folytatnánk személyes beszélgetést, akár egyénileg, akár az érdeklődők szűkebb vagy tágabb körével. Ha a találkozóra Budapesten kerül sor, azon a V21 tagjai is részt vehetnek, kiutazás esetén csoportunk néhány képviselője lenne vitapartner. Politikai és társadalmi szervezetekkel is örömmel leülnénk, hogy a nemzet jövőjéről és európai esélyeiről eszmét cseréjünk, ha az igény és a fogadókészség fennáll. A „Csend és kiáltás” angol nyelven is elkészült. Az anyag terjesztésével és a téma megvitatásával kapcsolatban további javaslatokat is szívesen fogadunk.

 

Budapest, 2019. július 31.

 

 

                        Balázs Péter                                                                     Bod Péter Ákos

                          társelnök                                                                             társelnök

 

Felkért szervezetek:

Románia

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke

Markó Béla, az RMDSZ volt elnöke

Korodi Attila RMDSZ, volt miniszter

Borbély László RMDSZ, volt miniszter

Winkler Gyula RMDSZ, volt miniszter

Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke

Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt volt elnöke

Tamás Sándor, a Kovászna Megyei Tanács elnöke

Borboly Csaba, a Hargita Megyei Tanács elnöke

Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

Tibori Szabó Zoltán, Babeş-Bolyai Egyetem, Kolozsvár

Salat Levente, a Babeş-Bolyai Egyetem professzora, Kolozsvár

Péntek János, a Babeş-Bolyai Egyetem ny. professzora, Kolozsvár

Romániai Magyar Közgazdász Társaság, Gyerkó László elnök

Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, Burus-Siklódi Botond elnök

Jakubinyi György, gyulafehérvári katolikus érsek

Böcskei László, nagyváradi katolikus megyéspüspök

Schönberger Jenő, szatmári katolikus megyéspüspök

Kató Béla, az Erdélyi református egyházkerület püspöke           

Csűry István, a Királyhágómelléki református egyházkerület püspöke

Tőkés László volt református püspök, EP-képviselő

Bálint Benczédi Ferenc unitárius püspök

 

Szlovákia

Bugár Béla, a Híd-Most Párt elnöke

Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártja elnöke

Hunčik Péter író, Dunaszerdahely

Szarka László MTA

Öllös László, a Fórum Intézet elnöke, Somorja

 

Szerbia

Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke

Magyar Mozgalom, Szabadka

            Garai Zsolt társelnök

            Joó-Horti Lívia társelnök

            Zsoldos Ferenc társelnök

            Józsa László, az elnökség tagja

Korhecz Tamás alkotmánybíró

Bódis Gábor, a Napló főszerkesztője, Újvidék

 

 

Ukrajna

Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke

Zubánics László, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség elnöke

bottom of page